• Câu hỏi:

  Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:

  • A. Tự dưỡng
  • B. Dị dưỡng
  • C. Tự dưỡng và dị dưỡng
  • D. Ký sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trùng biến hình có hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng, chúng bắt mồi và tiêu hóa chứ không có khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC