YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:

  • A. Tự dưỡng
  • B. Dị dưỡng
  • C. Tự dưỡng và dị dưỡng
  • D. Ký sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trùng biến hình có hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng, chúng bắt mồi và tiêu hóa chứ không có khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON