YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sputnik was the first ______ satellite made by the USSR.

  • A. manned
  • B. natural
  • C. artificial
  • D. live

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON