YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  About 100 Russian satellites are ______ the earth. 
   

   

  • A. flying
  • B. orbitting
  • C. traveling
  • D. circuiting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF