AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The astronauts = ________ were able to send the information back to the earth. 

   

  • A. spaceships
  • B. space stations
  • C. spacemen
  • D. space shots

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA