YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  He was pulled off an extraordinary ______ in completing the voyage single-handedly.

   

  • A. feast
  • B. feat
  • C. feature
  • D. fervour

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3807

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF