AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ______ 20 July 1969.

   

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>