YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ______ 20 July 1969.

   

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3816

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF