AMBIENT
 • Câu hỏi:

  His flight was in ______ around the Earth at the speed of more than 17,000 miles per hour.

  • A. orbit
  • B. travel
  • C. circuit
  • D. revolve

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>