YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to eat and drink in ______.

  • A. weight
  • B. weighting
  • C. weightless
  • D. weightlessness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF