YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  In 1961 Yuri Gagarin lifted ______ into space aboard the Vostok 1.

  • A. off
  • B. up
  • C. on
  • D. Ø

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF