YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  After landing, the team members were greeted like ______ heroes.

  • A. conquer
  • B. conquering
  • C. conqueror
  • D. conquest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3820

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF