AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số đó góc OCD trên hình vẽ là:

  • A. 250
  • B. 150
  • C. 200
  • D. 100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=40^0\) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD)

  Tam giác OBC cân tại O có \(\widehat{BOC}=50^0\) nên \(\widehat{BCO}=\frac {180^0-50^0}{2}=65^0\)

  Lúc đó \(\widehat{OCD}=\widehat{OCB}-\widehat{BCD}=65^0-40^0=25^0\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>