YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình vẽ sau, biết rằng \(\widehat{AOB}=130^0,\widehat{ADO}=40^0\) và sđ\(\stackrel\frown{CD} =30^0\). Số đo góc BAC là:

  • A. 500
  • B. 600
  • C. 700
  • D. 800

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ sđ\(\stackrel\frown{CD} =30^0\) suy ra \(\widehat{COD}=30^0\) (góc ở tâm)

  \(\bigtriangleup AOD\) cân tại O có \(\widehat{ADO}=40^0\) nên \(\widehat{AOD}=180^0-2.40^0=100^0\)

  Lúc đó, \(\widehat{BOC}=360^0-\widehat{AOB}-\widehat{AOD}-\widehat{COD}=360^0-130^0-100^0-30^0=100^0\)

  Mặt khác, góc BAC là góc ở tâm nên \(\widehat{BAC}=\frac{1}{2} \widehat{BOC}=\frac{1}{2}. 100^0=50^0\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON