YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình sau, biết AB,CD là hai dây của đường tròn (O), M là điểm chính giữa cung nhỏ AB. Khẳng định nào sau đây là sai:

  • A. \(\widehat{ADM}=\widehat{BDM}\)
  • B. \(\widehat{BCM}=\widehat{ABM}\)
  • C. \(AM=BM\)
  • D. Nếu M là điểm chính giữa cung lớn CD thì \(\widehat{MDC}=\widehat{DCB}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - M là điểm chính giữa cung AB nên ta suy ra ngay ý A và C

  - Hai góc BCM và ABM cùng chắn hai cung bằng nhau nên có số đo bằng nhau nên ta cũng có khẳng định B đúng

  - D sai vì \(\widehat{MDC}=\widehat{MCD}>\widehat{DCB}\)

  Do đó, D là đáp án đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA