YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quyền nào sau đây thuộc về quyền sáng tạo của công dân?

  • A. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ.       
  • B. Học tập suốt đời.
  • C. Tự do nghiên cứu khoa học.                                       
  • D. Khuyến khích để phát triển tài năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON