YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện các quyền tự do cơ bản, công dân cần tránh việc làm nào sau đây?

  • A. Tìm hiểu các quyền tự do cơ bản của mình.
  • B. Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
  • C. Tích cực giúp đỡ các bộ nhà nước thi hành pháp luật.
  • D. Không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON