AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân?

  • A. Quyền tự do ngôn luận.
  • B. Quyền bầu cử, ứng cử.
  • C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  • D. Quyền khiếu nại, tố cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>