AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bầu cử điều này thể hiện quyền

  • A. bình đẳng giữa các dân tộc.
  • B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
  • C. bình đẳng về quyền chính trị.
  • D. bình đẳng giữa các tôn giáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA