AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và

  • A. bí mật tranh cử.
  • B. giới thiệu ứng cử.
  • C. tác động đề cử.
  • D. nhờ người tuyển cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>