AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền học tập của công dân dược quy định trong

  • A. chỉ thị, Nghị quyết cuẩ Bộ Giáo dục và đào tạo.
  • B. thông tư, kế hoạch, chủ trương của các sở Giáo dục – Đào tạo.
  • C. nội quy nhà trường, lớp học.
  • D. Hiến pháp, Luật Giáo dục và trong các văn bản quy phạm phát luật khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA