AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở trung ương và địa phương do mình bầu ra, bằng quyền nào dưới đây?

  • A. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
  • B. Các quyền tự do của công dân
  • C. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
  • D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>