AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá công cộng ở mọi nơi, là nội dung quyền được

  • A. hưởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ dể phát triển toàn diện.
  • B. hưởng đời sống vật chất, tinh thần theo nhu cầu.
  • C. khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
  • D. bảo hộ bồi dưỡng đẻ phát triển tài năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA