AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân có ý nghĩa gì?

  • A. Tránh mọi hành vi lạm dụng về quyền hạn của cán bộ, công chức Nhà nước trong khi thi hành công vụ.
  • B. Tránh mọi trường họp bị người khác tấn công.
  • C. Tránh các tranh chấp về quyền sử dụng đất.
  • D. Tránh mọi sự tranh chấp về chỗ ở.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>