AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân thực hiện đúng quyền bầu cử, ứng cử theo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định là thể hiện bản chất

  • A. dân chủ và tiến bộ của Nhà nước.
  • B. tiến bộ và văn minh của Nhà nước.
  • C. dân chủ và văn minh của Nhà nước. 
  • D. nhân văn và tiến bộ của Nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>