YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

  • A. Phổ thông. 
  • B. Bình đẳng.
  • C. Đại diện.
  • D. Trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc đại diện.

  Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON