YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây SAI

  • A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật
  • B. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
  • C. Không ai được bắt và giam giữ người
  • D. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận định sai: Không ai được bắt và giam giữ người.

  Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10515

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON