ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa

  • A. Công dân với pháp luật
  • B. Nhà nước với pháp luật
  • C. Nhà nước với công dân
  • D. Công dân với Nhà nước và pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa công dân với Nhà nước và pháp luật.

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF