YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh A đã viết rồi tự tay bỏ lá phiếu của mình và của cụ Q là người không biết chữ vào hòm phiếu. Anh A và cụ Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

  • A. Bỏ phiếu kín.
  • B. Trực tiếp.
  • C. Phổ biến.
  • D. Công khai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Anh A và cụ Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

  Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131210

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON