AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quần thể là một tập hợp cá thể

  • A. Cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
  • B. Khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định vào một thời điểm xác định
  • C. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định
  • D. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>