YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quần thể là một tập hợp cá thể

  • A. Cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
  • B. Khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định vào một thời điểm xác định
  • C. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định
  • D. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối tự do với nhau để sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
  • Ví dụ : Các tập hợp cá thể sau đây là quần thể: Trâu ở khu bảo tồn Yokđôn
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON