YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, điều nào sau đây không đúng? 

  • A. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự hỗ trợ cùng loài giảm.
  • B. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể cân bằng với sức chứa của môi trường.
  • C. Hỗ trợ cùng loài làm tăng hiệu quả khai thác nguồn sống của quần thể. 
  • D. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Vì sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm giảm tốc độ phát triển của quần thể.
  • Nếu cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.
  • Nhờ có cạnh tranh mà số lượng cá thể của quần thể được duy trì ổn định.
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON