YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào sau đây xảy ra do sự trùng lặp ổ sinh thái giữa các loài và kết quả cuối cùng sẽ làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài? 

  • A. Cạnh tranh cùng loài. 
  • B. Cạnh tranh khác loài. 
  • C. Cộng sinh giữa hai loài.  
  • D. Sự phân tầng trong quần xã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cạnh tranh khác loài xảy ra do sự trùng lặp ổ sinh thái giữa các loài và kết quả cuối cùng sẽ làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON