YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Pupils normally study for their GCSE between the ages of   _________. 

  • A. 12 and 14
  • B. 14 and 16 
  • C. 15 and 17 
  • D. 16 and 18  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF