AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pupils normally study for their GCSE between the ages of   _________. 

  • A. 12 and 14
  • B. 14 and 16 
  • C. 15 and 17 
  • D. 16 and 18  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>