YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Pupils need_________A levels to continue to study at university. 

  • A. one or two 
  • B. two or three
  • C. four or five
  • D. five or six

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON