YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phương trình \(2{\log _2}\left( {x - 3} \right) = 2 + {\log _{\sqrt 2 }}\sqrt {3 - 2x}\) có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l} x > 3\\ 3 - 2x > 0 \end{array} \right. \Rightarrow x \in \emptyset .\)

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF