• Câu hỏi:

  Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con gọi là : 

  • A. Giâm cành
  • B. Chiết cành
  • C. Ghép cành
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chiết cành: Là phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC