• Câu hỏi:

   Giâm cành là gì ? 

  • A. Dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành
  • B. Chọn một cành ghép ở cây có năng suất cao, ổn định.
  • C. Tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC