• Câu hỏi:

  Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau 

  • A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen      
  • B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen
  • C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen                             
  • D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC