ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phần history trong mạng internet dùng để:

  • A. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ
  • B. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng
  • C. Liệt kê tên các trang web
  • D. Liệt kê số người đã sử dụng mạng internet

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON