ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

  • A. Đọc thư điện thư điện tử
  • B. Truy cập vào website
  • C. Tìm kiếm tông tin trên mạng
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Máy tìm kiếm dùng để tìm kiếm tông tin trên mạng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON