ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ô tô A chạy theo hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ôtô A. 

  • A. 72,11 km/h.  
  • B.  56,23 km/h.            
  • C. 65,56 km/h.  
  • D. 78,21 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có \({\overrightarrow v _{AB}} = {\overrightarrow v _{AD}} + {\overrightarrow v _{DB}}\) 

  Ta có hai xe đi theo hai hướng vuông góc nhau

  \( \Rightarrow {v_{AB}} = \sqrt {{v_{AD}} + {v_{BD}}}  = \sqrt {{{40}^2} + {{60}^2}}  = 20\sqrt {13}  = 72,11km/h\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON