AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? 

  • A. 25 km/h.               
  • B. 3,5 km/h.    
  • C. 5 km/h.                
  • D.  6 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ta có \({v_{TN}} = 14km/h;{v_{NB}} = 9km/h\).

  Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có \({\overrightarrow v _{_{TB}}} = {\overrightarrow v _{_{TN}}} + {\overrightarrow v _{_{NB}}}\) 

  \({v_{TB}} = {v_{TN}} - {v_{NB}} = 14 - 9 = 5km/h\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>