ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? 

  • A. 25 km/h.               
  • B. 3,5 km/h.    
  • C. 5 km/h.                
  • D.  6 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ta có \({v_{TN}} = 14km/h;{v_{NB}} = 9km/h\).

  Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có \({\overrightarrow v _{_{TB}}} = {\overrightarrow v _{_{TN}}} + {\overrightarrow v _{_{NB}}}\) 

  \({v_{TB}} = {v_{TN}} - {v_{NB}} = 14 - 9 = 5km/h\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON