ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lúc trời không có gió, một máy bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 h 20 phút. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 h 30 phút. Xác định vận tốc của gió. 

  • A. 6 m/s.         
  • B.  6,66 m/s.          
  • C. 7,77 m/s. 
  • D. 9,99 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khoảng cách AB là \(s = vt = 100.\left( {2.3600 + 20.60} \right) = 840000m\).

  Vận tốc của máy bay khi bay ngược gió là \(v = \frac{s}{t} = \frac{{840000}}{{2,5.3600}} = \frac{{280}}{3}m/s\).

  Vận tốc của gió \({v_{gio}} = 100 - \frac{{280}}{3} = \frac{{20}}{3} = 6,67m/s\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41210

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF