ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 5 km/h so với bờ. Một em bé đi từ đầu thuyền tới cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ? 

  • A. 1 km/h.        
  • B. 2 km/h.  
  • C. 6 km/h.            
  • D. 5 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ta có: \({v_{TB}} = 5km/h;{v_{ET}} = 1km/h\).

  Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có \({\overrightarrow v _{EB}} = {\overrightarrow v _{ET}} + {\overrightarrow v _{TB}}\) 

  \({v_{EB}} = {v_{ET}} - {v_{TB}} = 6 - 5 = 1km/h\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF