ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một canô đi từ bến sông P đến Q rồi từ Q đến P. Hai bến sông cách nhau 21km trên một đường thẳng. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 19,8km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. Tìm thời gian chuyển động của canô.

  • A. 6650s.
  • B. 6250s.
  • C. 7250s.
  • D.  8250s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi xuôi dòng:  \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} = 7m/s \Rightarrow {t_1} = \frac{S}{{{v_{13}}}} = 3000s\)

  Khi ngược dòng:  \(v{'_{13}} = {v_{12}} - {v_{23}} = 4m/s \to t{\rm{'}} = \frac{S}{{v{'_{13}}}} = 5250s\)

  \Rightarrow \(t{\rm{ }} = {\rm{ }}{t_1} + {\rm{ }}{t^{}} = {\rm{ }}8250s.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON