YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một canô đi từ bến sông P đến Q rồi từ Q đến P. Hai bến sông cách nhau 21km trên một đường thẳng. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 19,8km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. Tìm thời gian chuyển động của canô.

  • A. 6650s.
  • B. 6250s.
  • C. 7250s.
  • D.  8250s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi xuôi dòng:  \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} = 7m/s \Rightarrow {t_1} = \frac{S}{{{v_{13}}}} = 3000s\)

  Khi ngược dòng:  \(v{'_{13}} = {v_{12}} - {v_{23}} = 4m/s \to t{\rm{'}} = \frac{S}{{v{'_{13}}}} = 5250s\)

  \Rightarrow \(t{\rm{ }} = {\rm{ }}{t_1} + {\rm{ }}{t^{}} = {\rm{ }}8250s.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON