YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B và quay về A. Biết vận tốc của nước so với bờ là 2km/h, AB = 14km. Tính thời gian tổng cộng đi và về của thuyền.

   

  • A. 3,2h
  • B. 4,8h
  • C. 2,4h
  • D. 1,2h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({v_{12}} = {\rm{ }}12km/h;{\rm{ }}{v_{23}} = {\rm{ }}14km/h\)

  Khi xuôi dòng:  \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} = 14km/h \Rightarrow {t_1} = \frac{S}{{{v_{13}}}} = 1h\)

  Khi ngược dòng: \(v{'_{13}} = {v_{12}} - {\rm{ }}{v_{23}} = 10km/h \Rightarrow {t_2} = {\rm{ }}\frac{S}{{v{'_{13}}}} = 1,4h\)

  Thời gian tổng cộng: t = t1 + t2 = 2,4h

  Đáp án: 2,4h

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF