ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240 m, mũi xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m về phía hạ lưu và xuồng đi hết 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. 

  • A. 5 m/s.       
  • B. 3 m/s.             
  • C. 1,5 m/s.               
  • D. 7,5 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Người lái xuồng dự định đi từ A - B nhưng do nước chảy nên đến C với BC = 180 m.

  Quãng đường AC thực tế xuồng đi là \(AC = \sqrt {A{B^2} + B{C^2}}  = \sqrt {{{240}^2} + {{180}^2}}  = 300m\).

  Vận tốc của xuồng so với bờ là \(v = \frac{{AC}}{t} = \frac{{300}}{{60}} = 5m/s\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF