• Câu hỏi:

  Một xuồng máy đi trong nước yên lặng với v = 30km/h. Khi xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ, ngược dòng từ B đến A mất 3 gìờ. Tính quãng đường AB.

   

  • A. 72km
  • B. 66km
  • C. 70km
  • D. 56km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi:

  v12 là vận tốc của xuồng đối với nước: v12 = 30km/h

  v13 là vận tốc của xuồng đối với bờ

  v23 là vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.

  Khi xuôi dòng: \({v_{13}} = {\rm{ }}{v_{12}} + {\rm{ }}{v_{23}} = {\rm{ }}30{\rm{ }} + {\rm{ }}{v_{23}}\)

  Khi ngược dòng: \(v{'_{13}} = {\rm{ }}{v_{12}}-{\rm{ }}{v_{23}} = {\rm{ }}30-{v_{23}}\)

  \({v_{13}} + v{'_{13}} = \frac{1}{2}S + \frac{1}{3}S = 60 \Rightarrow S = 72km\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC