AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điều kiện lao động?

  • A. Khí hậu
  • B. Thời tiết
  • C. Nông hoá
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Điều kiện lao động: Khí hậu, thời tiết, nông hoá, tư thế…

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>