AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế ? 

  • A. Cung cấp quả cho con người
  • B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp, nước giải khát
  • C. Xuất khẩu
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Vai trò, vị trí:

  • Cung cấp cho người tiêu dùng: Cung cấp quả cho con người

  • Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp, nước giải khát

  • Xuất khẩu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>