YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

  Xenlulozơ → Glucozơ → Etanol → Buta -1,3 - đien → cao su Buna

  Biết hiệu suất 3 phản ứng đầu lần lượt là 35%, 80%, 60%. Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là: 

  • A. 25,625 tấn. 
  • B. 17,857 tấn. 
  • C. 5,806 tấn. 
  • D. 37,875 tấn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON