YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ.

  (2) Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt chúng.

  (3) Dùng dung dịch HCl có thể tách riêng benzen ra khỏi hỗn hợp gồm benzen và anilin.

  (4) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao.

  (5) Để nhận biết glucozơ và fructozơ có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 , t0 .

  (6) Gạo nếp dẻo hơn gạo tẻ do trong gạo nếp chứa nhiều amilopectin hơn.

  (7) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.

  Số nhận xét đúng là

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON